Soulink Consulting | OUR APPROACH AND METHODS
16638
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16638,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

OUR APPROACH AND METHODS

Our Approach and Methods

 

 

Organization & Relationship Systems Coaching (ORSC)

 

 • In the ORSC Systems Coaching developed by CRR Global, organizations are viewed as relationship systems.
 • The goal is to reveal the actual system rather than fixing it. A system itself (its identity) also changes once its self-perception starts to change.
 • Systems Coaching offers extremely practical tools geared towards facilitating change in a manner that engages everyone.
 • Members of the system are responsible for change and transformation.
Appreciative Inquiry

 

 • Developed by Case Western Reserve University professor David Cooperrider.
 • Encourages the creation of a climate of recognition and meaning to ensure high performance and success. Based on positive psychology and social structuralism theories.
 • Reveals the strengths and common passions in an organization. Designs a common vision and future.
 • Handles change management in a 5-step model: During the “Definition”, “Discovery” and “Dream” phases, the right brain is primarily activated to encourage insight and experimentation. In the “Design” and “Destiny” phases, the left brain is mostly activated to develop the structures and systems that would bring to life the common vision.
Olumlu Sorgulama (Appreciative Inquiry)

 

 • Case Western Reserve University öğretim üyesi David Cooperrider tarafından geliştirilmiştir.
 • Yüksek performans ve başarıyı sağlamak için kurumlarda takdir ve anlam iklimi yaratılmasını teşvik eder. Pozitif psikoloji ve sosyal yapısallık teorilerine dayanır.
 • Organizasyonun güçlü yönlerini, ortak tutku ve heyecanlarını açığa çıkartır. Ortak vizyon ve gelecek tasarıları yapar.
 • Değişim yönetimini 5 adımlı bir modelde ele alır: “Tanımlama”, “Keşif” ve “Hayal” aşamalarında ağırlıklı olarak sağ beyin aktive edilerek ortak akıl, tutku, sezgi ve deneysel ruh teşvik edilir. “Tasarım” ve “Uygulama” aşamalarında ağırlıklı olarak sol beyin aktive edilerek ortak vizyonu hayata geçirecek yapılar ve sistemler geliştirilir.
Theory U

 

 • Developed by MIT Sloan School of Management professors Otto Scharmer and Peter Senge. Promoted by the Presencing Institute.
 • Argues that the solution to the systemic problems of the 21st century required each individual to lead professional, family and social lives based on their insights.
 • Invites individuals to explore the “blind spots” in their assumptions about the ecosystem, in which they operate, in an effort to achieve their leadership potential. In the meantime, it also points to the importance of Collective Leadership in the shift of the society “from an egosystem to an ecosystem.
 • Recommends methods that incorporate individual and interdisciplinary teamwork in order to be able to create “Learning Organizations.”
U Teorisi (Theory U)

 

 • MIT Sloan School of Management öğretim üyesi Otto Scharmer ve Peter Senge tarafından geliştirilmiştir. Presencing Ensitütüsü tarafından yaygınlaştırılmaktadır.
 • 21. yüzyılın sistem sorunlarının çözümü için her bireyin işyerinde, ailesinde ve toplumda içten gelen içgörülere dayanan bir farkındalıkla yaşaması gerektiğini savunur.
 • Bireyleri, liderlik potansiyellerine ulaşabilmeleri için içinde bulundukları ekosistemle ilgili varsayım ve ezberlerine dayanan “kör noktalarını” keşfetmeye davet eder. Bununla birlikte toplumun “egosistemden ekosisteme” geçişi için Kolektif Liderliğin önemine işaret eder.
 • “Öğrenen kurumlar” yaratabilmek için bireysel ve disiplinler arası takım çalışmalarını içeren yöntemler önerir.
Art of Hosting

 

 • Art of Hosting approach focuses on finding new solutions to increasing challenges in the business world today by activating the collective mind. It views institutions as “living systems” rather than mechanical, and therefore, invites those institutions that wish to generate new solutions and make innovations to act as a part of nature.
 • All innovations in nature emerge either on the fringes of chaos or in the area we call “chaordic” on the border of chaos and order.
 • It invites everyone to explore, view different perspectives, and discover the intentions and needs behind ideas and to take the initiative through conscious choices.
Art of Hosting

 

 • Art of Hosting yaklaşımı, ortak aklı etkinleştirerek, günümüz iş dünyasında giderek artan zorluklara yeni çözümler bulmaya odaklanır. Kurumları mekanik ya da cansız değil, “yaşayan sistemler” olarak görür ve bu nedenle yeni çözümler üretmek ve yenilik yapmak isteyen kurumları doğanın bir parçası gibi hareket etmeye davet eder.
 • Doğada tüm yenilikler kaosun sınırında veya kaos ile düzen arasındaki “kaordik” diye adlandırdığımız alanda gerçekleşir.
 • Kurum içerisinde de var olan potansiyelin ve ortak aklın ortaya çıkması için herkesi, farklı bakış açılarını keşfetmeye, dinlemeye, fikirler çatışsa bile merak duygusuyla fikirlerin arkasındaki niyet ve ihtiyaçları keşfetmeye ve bu doğrultuda bilinçli tercihlerle inisiyatif almaya davet eder.
Design Thinking

 

 • “Design Thinking” approach was developed by Stanford d.school
 • This approach sets out from the basic principle that every experience may be designed. To this end, practices aimed at gaining rich insights are implemented before defining the problems and needs. Then, the early ideas are developed through rapid feedback processes.
 • A low-cost prototype is then developed through rapid modeling without waiting for the idea to be perfected.
 • Design Thinking method is used to design not only products but also business processes. It places importance in the operation of an interdisciplinary ecosystem to ensure that rich insights emerge.
Tasarım Düşüncesi (Design Thinking)

 

 • “Tasarım Düşüncesi” yaklaşımı, Stanford dschool tarafından geliştirilmiştir.
 • Bu yaklaşım, her deneyimin tasarlanabileceği temel prensibinden yola çıkar. Bunun için problem ve ihtiyaçları tanımlamadan önce zengin iç görüler edinmeyi sağlayacak pratikler uygulanır. Ardından hızlı geri bildirim süreçleriyle ilk fikirler geliştirilir.
 • Fikrin mükemmel hale gelmesini beklemeden hızlı modelleme yapıp düşük maliyetle prototip ürün geliştirilir.
 • Design Thinking yöntemi sadece ürün tasarımında değil, iş süreçlerinin tasarlanmasında da kullanılır. Zengin iç görülerin oluşması için disiplinler arası bir ekosistemin birlikte çalışmasını önemser.
Co-Active Leadership

 

 • Developed by the CTI (Coaches Training Institute), Co-Active Leadership features a leader who connects with his own values and the needs of the environment, and acts on the instinct to make a difference. The impact he makes nurtures new environments to further develop his leadership.
 • Argues that each individual has leadership potential, and people have the potential to generate value from all environments by building on their inner awareness and drives.
Co-Active Liderlik

 

 • CTI (Coaches Training Institute) tarafından geliştirilen Co-Active Liderlik’te lider, kendi değerleri ve ortam ihtiyaçlarıyla bağlantı kuran ve fark yaratma dürtüsüyle harekete geçen kişidir. Yarattığı etki liderliğini geliştirmesi için yeni ortamları besler.
 • Her bireyin liderlik potansiyeline sahip olduğunu, insanların içlerinden gelen farkındalık ve dürtülere dayanarak her ortamdan değer yaratma potansiyeli olduğunu savunur.
Co-Active Coaching

 

 • Developed by the Coaches Training Institute (CTI).
 • Co-Active Coaching views persons as inherently creative individuals that already hold the answers they seek.
 • Co-Active Coaching helps individuals first to discover their values and behavioral patterns in order to boost the quality of their professional and private lives. It supports the individuals in shaping their respective lives and be the best they can be through choices and actions based on the values they discovered.